1.300 tỷ đồng đầu tư Dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Hà Tĩnh

– UBND tỉnh vừa chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Hà Tĩnh với số vốn đầu tư lên đến 1329 tỷ đồng.

dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Hà Tĩnh với số vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng

Đây là dự án nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước về khuyến khích đầu tư các cơ sở giáo dục ngoài công lập; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh Hà Tĩnh theo chuẩn quốc tế từ bậc mầm non đến đại học và sau đại học; tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách; giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước trong đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Một dự án Thành phố Giáo dục quốc tế do Nguyễn Hoàng Group đầu tư

Dự án là hệ thống trường đa cấp quy mô khoảng 11.120 học sinh/sinh viên.

Giai đoạn 1 nhà đầu tư sẽ xây dựng Trường mầm non quốc tế Sài Gòn Academy quy mô 20 lớp, với khoảng 600 học sinh; Trường Quốc tế Bắc Mỹ quy mô 35 lớp, với khoảng 700 học sinh; Trường Quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc, quy mô 52 lớp, với khoảng 1.300 học sinh; Trường liên cấp Hội nhập quốc tế Ischool, quy mô 90 lớp, với khoảng 2.520 học sinh.

Trường liên cấp Hội nhập quốc tế Ischool sẽ được xây dựng với quy mô 90 lớp, với khoảng 2.520 học sinh

Giai đoạn 2 xây dựng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng quy mô 100 lớp, với khoảng 6.000 sinh viên.

Thành phố Giáo dục quốc tế Hà Tĩnh sẽ được xây dựng trên 22,1 ha tại phường Nguyễn Du và xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh). Trong đó, khu 1 thuộc Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh (khoảng 16,6 ha); khu 2 thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Trung (khoảng 5,5ha).

Tổng vốn đầu tư dự án (dự kiến) khoảng 1.329 tỷ đồng.

Về tiến độ, giai đoạn 1 dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2021; giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2022.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại quyết định chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, về lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, giáo dục và đào tạo và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.