Bài viết

Điểm danh các dự án chung cư sắp bàn giao năm 2023

1. Dự án căn hộ Picity High Park Quận 12 - Chủ đầu…

1.300 tỷ đồng đầu tư Dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Hà Tĩnh

- UBND tỉnh vừa chấp thuận nhà đầu tư thực hiện…