1.300 tỷ đồng đầu tư Dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Hà Tĩnh

- UBND tỉnh vừa chấp thuận nhà đầu tư thực hiện…